Maura Aragay

Reflexologia podal // Alliberació del pericardi // Touch for health

TFH Mitjançant el test muscular qualitatiu, s’avalua el to i la funcionalitat del  múscul (inhibició-facilitació), que ens permet reconèixer l’origen del  desequilibri (dolor, estrès, manca de nutrients, alteracions emocionals,  dificultats per aprendre…). A partir d’aquesta avaluació, apliquem  l’equilibració corresponent.

Alliberant l’estrès, és com el propi organisme s’autorregula.

 Adequada per:
Situacions d’estrès, dolors o disfuncions musculars. Per dificultats  d’aprenentatge. Optimitzar les capacitats a nivell estructural, químic o emocional.